Indretning

Be your own kind of beautifull - and create your own kind of beautifull space.

INDRETNING

Jeg tilbyder indretning af alle miljøer, herunder hjem, kontorer, venteværelser, indret til salg etc.

Mine grundlinjer er klassiske, stilfulde, æstetiske og moderne - hertil kommer detaljer, som bidrager med særpræg og ikke mindst personlighed.
Jeg har fokus på sammenhænge og balance og arbejder med fornemmelser, overraskelser, nytænkning og wow-effekter. Jeg tror på holdbar og 'langvarig'/tidsløs indretning - i modsætning til kortvarige og forbigående trends -samtidigt med, at funktionalitet og praktik er centralt, ligesom kvalitet og værdi.

HJEM

Jeg hjælper med alle æstetiske, design- og funktionelle løsninger, med det formål at skabe et særligt tilpasset personligt miljø, hvor kunden føler sig hjemme og godt tilpas. Hjemmet er en base og derfor et afgørende miljø for trivsel, hvorfor man bør gøre sig umage med indretning. Et hjem er en personlig sfære, et sted man tilbringer mange timer, hvorfor det er vigtigt, at miljøet er behageligt, trygt og rolig. Jeg optræder som sparringspartner og tager udgangspunkt i kundens behov, ønsker til livstil og æstetiske præferencer.

KONTOR

Et kontor bør være mere end 'blot' et sted, hvor man har 'et bord og en stol'.
Kontoret er ofte et sted, hvor man tilbringer meget af sin tid uden for hjemmet, hvorfor det udgør en vigtig base i tilværelsen. Skaber man et behageligt, funktionelt og personligt miljø skaber det glæde og arbejdsglæde, hvilket medvirker til positiv trivsel.
Jeg har i min indretning af kontorer fokus på funktionalitet og praktik, lækker æstetik samt et behageligt- og personligt miljø.

VENTEVÆRELSER

Venteværelser har længe være negligeret, hvilket har ført til en stereotyp opfattelse af, hvad et venteværelse er; et nøgternt, kedeligt, klinisk, ikke imødekommende ’opbevaringsværelse’ fx bestående af halvslidte institutionsstole, neonrør (i værste fald), linoliumsgulve og eventuelt et lille bord med fedtede magasiner og pjecer. Et sådant miljø er imidlertid ikke hensigtsmæssigt for nogen eller noget. Heldigvis er tendensen da også, at man er begyndt at inddrage indretning af venteværelset som en del af en helhedsoplevelse for besøget. Fokus er ikke længere forbeholdt konsultationsrummene. Den måde patienter/kunder bliver mødt på, er en vigtig del af helhedsoplevelsen. Venteværelser har en direkte indvirkning på patienternes/kundernes opfattelse af også selve konsultationen/virksomheden. Derfor er det vigtigt at have et venteværelse, som har et miljø, der skaber imødekommenhed, ro, tryghed og tillid. Et sådant miljø hjælper jeg gerne med at skabe – uanset branche og målgruppe.

INDRET TIL SALG

Min tidligere læremester, Jan Fog sagde altid til købere, som han rådgav, ’Man må aldrig forelske sig i et hus’. Et råd, som illustrerer, at man ikke skal undervurdere indflydelsen følelser har i forbindelse med ejendomshandel.  Miljøet i og omkring en ejendom er i den grad afgørende for, hvilke følelser en køber får ved en besigtigelse. Grundlæggende handler det om at få en potentiel køber til at føle; ’her kunne jeg virkelig godt tænke mig at bo’. Derfor skal man sørge for, at en ejendom til salg tager sig rigtig godt ud! Nogle købere formår rigtig nok at se muligheder, men udgangspunktet bør være, at de fleste ikke kan, hvorfor det er så vigtigt - for at opnå bredest mulig interesse - at sørge for at præsentere et indbydende og attraktivt miljø, som mange kan relatere til, og som frembringer positive og rare følelser. Ejendomme, som fremstår uden at kunne frembringe følelsen af; ’her kunne jeg virkelig godt tænke mig at bo’ – eller bare ’her kunne jeg godt bo’, er bare sværere at sælge.      

Og ja! – det kan ofte godt betale sig at klargøre sin ejendom til salg; I forhandlingssituationer ryger der let store beløb hen over bordet, hvorfor der med fordel kan investeres ressourcer i at gøre en ejendom mere indbydende. Fremstår ejendommen dejlig og attraktiv øges chancerne naturligt for et hurtigere salg, - hvilket ofte er lig med en god pris (den bedste pris), idet jo længere tid en ejendom er til salg desto mere nedslag forventer køber.  

Som tidligere ejendomsmægler kender jeg til vigtigheden af at præsentere et positivt miljø og ved noget om, hvad købere oplever og ser.  Denne erfaring, kombineret med min æstetiske sans, gør, at jeg kan hjælpe med at klargøre til salg. Både ved almindeligt salg af fast ejendom med også ved projektsalg.

Kontakt

Tak for din besked.
Hov! Der skette en fejl. Prøv venligst igen 😊